Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC_check ic_close Page 1 IC-edit1 IC-logout Shape 170905_Bosch_NGP_Icons_2 170825_Bosch_Icons Icon 170905_Bosch_NGP_Icons_2 IC_Sparte_parts02 IC_Star_solid IC_Star_solid IC-up IC_User Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Important Cookie Information

This website uses cookies for reasons of functionality, comfort, and statistics. You can change those settings at any time in the footer on "Privacy Settings". Icon down see more If you consent to this use of cookies, please click "I Agree". Our Privacy Policy Icon forward-right
Icon up see less

Bosch Otomotiv Eğitim

Turbo ve Aşırı Doldurucu Sistemler Teknolojileri Eğitimi

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Bosch Teknik Eğitim Merkezi'nde verilen sınıf eğitimlerine geçici bir süreliğine ara verilmiştir.Öğrenme Hedefi : Katılımcılar içten yanmalı motorlar üzerinde bulunan Turbo sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Çeşitlerini ve bunlara yönelik çalışma prensiplerini bilir. Turbo tipine bağlı olarak uygulayacağı elektriksel ve mekanik test ve kontrol yöntemlerini belirler ve bunları uygulayabilir.

Eğitimin İçeriği :

 • İçten yanmalı motorlar için turbo sistemleri ve çeşitler.
 • Mekanik tahrikli turbo sistemleri, egzoz gazı tahrikli turbo sistemleri.
 • Egzoz gazı tahrikli turbo sistemleri olarak, sabit hacimli, değişken hacimli değişken geometrili, çift kanallı, elektronik kontrollü turbo sistemleri ve bunların çalışma prensipleri, yapıları, üzerinde buluna parçaların görevleri.
 • Egzoz gazı tahrikli turbolarda turbo basıncı kontrol sistemleri ve kontrol elektroniği. 
 • Mekanik tahrikli turbo sistemlerinin ( Kompresör ) yapısı, çalışması, sistemi oluşturan parçalar ve görevleri.
 • Mercedes kompresör ve VW TSI kompresör turbo sistemlerinin incelenmesi.  
 • Kompresör turbo sistemlerinde elektronik kontrol sistemlerinin açıklanması ve incelenmesi.
 • Turbo sistemlerinde yağlama sistemleri, bu sistemlerin önemi ve bununla ilgili dikkat edilmesi gereken konular.
 • Turbo sistemlerinde arıza arama.
 • Turbo sistemlerinde yapılabilecek elektriksel ölçümler bunların çeşitleri ve anlatılması.
 • Turbo sistemlerinde yapılabilecek mekanik ayar işlemleri, mekanik arızaların tespit yöntemleri ve elektriksel ile mekanik arızaların birbirinden ayrılması.
 • Turbo sistemlerin yapılabilecek basınç ölçümleri.