Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC_check ic_close Page 1 IC-edit1 IC-logout Shape 170905_Bosch_NGP_Icons_2 170825_Bosch_Icons Icon 170905_Bosch_NGP_Icons_2 IC_Sparte_parts02 IC_Star_solid IC_Star_solid IC-up IC_User Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Important Cookie Information

This website uses cookies for reasons of functionality, comfort, and statistics. You can change those settings at any time in the footer on "Privacy Settings". Icon down see more If you consent to this use of cookies, please click "I Agree". Our Privacy Policy Icon forward-right
Icon up see less

Bosch Otomotiv Eğitim

Motor Mekaniği Eğitimi

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Bosch Teknik Eğitim Merkezi'nde verilen sınıf eğitimlerine geçici bir süreliğine ara verilmiştir.Öğrenme Hedefi : 

Kursiyerler, içten yanmalı bir motorun mekanik kökenli arızasının tespitini yapar ve bu arızaları giderebilir. Ayrıca temel motorculuk kavramlarıyla bir motoru meydana getiren parçaların işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.

Eğitimin İçeriği :

Termodinamik kanunları, hal değişimleri ve genel çevrim esasları, sabit hacim, sabit basınç, tersinir adyabatik hal değişimleri ve bağıntıları, Otto çevrimi, dizel çevrimi ve karma çevrim, çevrimleri karşılaştırma esasları, termik verim, net iş, volumetrik, mekanik, efektif, indike vb. verimler, motor performans karakteristikleri (motor momenti, güç, özgül yakıt tüketimi), yanma olayına ait temel bilgiler ve yanma reaksiyonu, benzin motorlarının gerçek çevrimi, dizel motorlarının gerçek çevrimi, motorların sınıflandırılması, hareketli-hareketsiz parçaları. Kompresyon basıncının açıklanması ve ölçülmesi işlemleri.Silindir kaçak testleri ve bu testler sonucunda motorlarda mekaniksel arızaların tespit edilme yöntemleri. Motorlarda sökme-takma ve temel ölçme işlemleri. Ateşleme sistemleri, yakıt sistemleri, yağlama sistemleri, soğutma sistemleri, temel motor ayarları.