Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC_check ic_close Page 1 IC-edit1 IC-logout Shape 170905_Bosch_NGP_Icons_2 170825_Bosch_Icons Icon 170905_Bosch_NGP_Icons_2 IC_Sparte_parts02 IC_Star_solid IC_Star_solid IC-up IC_User Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Important Cookie Information

This website uses cookies for reasons of functionality, comfort, and statistics. You can change those settings at any time in the footer on "Privacy Settings". Icon down see more If you consent to this use of cookies, please click "I Agree". Our Privacy Policy Icon forward-right
Icon up see less

Bosch Otomotiv Eğitim

Atölye Yönetimi Eğitimi

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Bosch Teknik Eğitim Merkezi'nde verilen sınıf eğitimlerine geçici bir süreliğine ara verilmiştir.Öğrenme Hedefi : 

Servis sahiplerinin ve yöneticilerinin katılımları amaçlanmıştır. Bir firmanın mali açıdan güçlü olması ve hayatta kalabilmesi için olması gereken mali yaklaşımlar işlenir. Bir servisin yönetimi ile ilgili amortisman, yatırım, verimlilik, filo yönetimi ve likidite gibi konular ile tam bir yönetim yaklaşımı elde edilmesi sağlanır.

Eğitimin İçeriği :

Çeşitli öğrenme simülasyonları ve uygulamaları ile birlikte bir servisin amortismanları, mali tabloları incelenir ve başarı analizleri yapılır. Servis işleyişi açısından verimlilik konusu, verimlilik kontrolü ve iyileştirmeler potansiyelleri incelenir.  Firma yatırımları, yatırım analizleri, mali tablolar ve analizleri yapılır. Filo yönetimi ile ilgili yaklaşımlar, kontrol, mali tablolar ve analizler. Bir servisin likidite konusundan nakit akışı ve nakit akış tablolarının incelenmesi. Likidite kontrolü, mali tablolar ve analizler.