Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC_check ic_close Page 1 IC-edit1 IC-logout Shape 170905_Bosch_NGP_Icons_2 170825_Bosch_Icons Icon 170905_Bosch_NGP_Icons_2 IC_Sparte_parts02 IC_Star_solid IC_Star_solid IC-up IC_User Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Important Cookie Information

This website uses cookies for reasons of functionality, comfort, and statistics. You can change those settings at any time in the footer on "Privacy Settings". Icon down see more If you consent to this use of cookies, please click "I Agree". Our Privacy Policy Icon forward-right
Icon up see less

Bosch Otomotiv Eğitim Merkezi

Can-Bus Data Sistemi (Online)

Öğrenme Hedefi: Katılımcılar, araç şebeke ağlarının yapısını ve fonksiyonlarını tanır. Sistemin test edilmesi konusunda bilgi sahibi olur. Arıza tespiti prosedürlerini bilir. 

Eğitimin İçeriği:
- Çeşitli Can-Bus sistemlerinin yapısı ve birbirleri ile olan farklılıkları.
- Can-Bus sisteminin prensipleri.
- Can protokol yapısı.
- Yüksek, orta ve düşük hızlı Can-Bus sistemleri ve bunlara ait sinyal yapıları ve farklılıkları.
- Yüksek, orta ve düşük hızlı Can sistemleri için arıza tespitine yönelik voltaj ölçümleri, direnç ölçümleri, osiloskop ile sinyallerinin görüntülenerek sinyal karakter analizlerinin araç üzerinde uygulanması.
- Arıza tespiti amaçlı fiş çekme yöntemlerinin uygulamalı olarak gösterilmesi.

(Online olarak aktarılmaktadır.)