Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC_check ic_close Page 1 IC-edit1 IC-logout Shape 170905_Bosch_NGP_Icons_2 170825_Bosch_Icons Icon 170905_Bosch_NGP_Icons_2 IC_Sparte_parts02 IC_Star_solid IC_Star_solid IC-up IC_User Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Important Cookie Information

This website uses cookies for reasons of functionality, comfort, and statistics. You can change those settings at any time in the footer on "Privacy Settings". Icon down see more If you consent to this use of cookies, please click "I Agree". Our Privacy Policy Icon forward-right
Icon up see less

Bosch Otomotiv Eğitim Merkezi

Hava Yastığı (Online)

Öğrenme Hedefi: Kursiyerler, Hava Yastığı ve Aktif Gergi sistemleri ile ilgili hata tespitini yapar ve arızalarını giderebilir. Hava yastığı ve aktif gergili emniyet kemlerinin arızalarının giderilmesi ile ilgili sınırları bilir ve tanır. Arıza giderimi sırasında gerekli olan güvenlik tedbirlerini bilir ve uygular. 

Eğitimin İçeriği:
- Sürücü, yolcu, koltuk, kapı, perde hava yastıkları gibi bir hava yastığı sistemini oluşturan parçaların yapıları, çalışma şekilleri ve arıza tespit yöntemleri.    
- Hava yastıklarının çalışmasında önemli rol oynayan darbe sensörleri, basınca duyarlı darbe sensörleri, takla ikaz sensörleri, vb. parçaların yapıları, görevleri, çalışma şekilleri ve arıza tespit yöntemleri.

- Çift kademeli hava yastığı sistemleri, aktif koltuk ve aktif koltuk başlığı sistemleri, akü emniyet şalteri, hava yastığı etki alanları, hava yastığının açılmadan önce, açılma anında ve açılma sonrası gibi safhalarda görev yapan sensör ve sistemlerin anlatılması, arıza tespitlerinin izah edilmesi.

(Online olarak aktarılmaktadır.)